>
1

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ลุมพลี

โครงสร้างอบต.ลุมพลี
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ลุมพลี
สมาชิกสภา อบต.ลุมพลี
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลลุมพลี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ

เอกสารเผยแพร่/สาระน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
พรบ./กฎระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
วารสารลุมพลี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

เชิญชวนประชาชนตำบลลุมพลีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผ.ถ./ส.ถ.

โครงการอบรมอาหารฮาลาล ปี 2556

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ปี 2556

มอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 2556
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 
 
คลิก ผลิตภัณฑ์ เนื้อแดดเดียว
รายละเอียด  สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย..
ติดต่อ  นาอีมเนื้อแดดเดียว 39 หมู่ 3 บ้านเกาะกลางลุมพลี ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
รายละเอียด   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ พระองค์ดำ เสด็จพระราชสมภพ ณ เมืองพิษณุโลก เมื่อปีเถาะ พุทธศักราช 2098 พระองค์เป็น..
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
 
 
[+] more
 4 ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ อบต.ลุมพลี ครับ ผู้ดูแลระบบ [21 เม.ย. 57]::[37]
 23 อยากใช้น้ำประปา คน [19 เม.ย. 57]::[72]
 32 คิดถึงชาว ต.ลุมพลี โดยทหารช่าง ทหารช่าง [19 เม.ย. 57]::[13]
 25 มีงานให้ทำใหม ที่อ.บ.ต. ภาานุวัตร ป้อมไทย [17 เม.ย. 57]::[65]
 26 หางาน นายภานุวัตร ป้อมไทย [17 เม.ย. 57]::[60]
 
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โยธาไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ไทยเข้มแข็ง กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร