กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการการเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 3 (27 ต.ค. 2558)

|