ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี

ที่อยู่ : เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4

ตำบล ลุมพลี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

Facebook : https://www.facebook.com/people/อบตลุมพลี-อยุธยา/100021836682218

เบอร์โทรศัพท์ : 035-796-500

โทรสาร : 035-796-500

E-Mail : saraban@lumplee.go.th

เว็บไซด์ : www.lumplee.go.th