ต้อนรับและขอบคุณ ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยตำบลลุมพลี

|

นายเฟซอล พลีบัตร นายก อบต.ลุมพลี กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ที่ได้นำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยตำบลลุมพลี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้ง ได้มีการทำกิจกรรม “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” มีการระดมคนเพื่อช่วยเหลือ ให้บริการเครื่องฉีดล้างทำความสะอาด คราบโคลนในพื้นที่ กศน.ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา