นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี

|

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ก่อนเข้ารับหน้าที่ฯ นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นายบดินทร์ พลีบัตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี อันดับที่ 1 นายเกษม พลีรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี อันดับที่ 2 นางปราณี มังกะลัง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี พร้อมด้วย ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับฟังการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี