นายกำพล พลีบัตร สจ.เขตที่5 ร่วมลงพื้นที่ หมู่ที่2 หมู่ที่4 หมู่ที่6 ตำบลลุมพลี แจกถุงยังชีพจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี

|

นายกำพล พลีบัตร สจ.เขตที่5 ร่วมลงพื้นที่ หมู่ที่2 หมู่ที่4 หมู่ที่6 ตำบลลุมพลี แจกถุงยังชีพจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนตำบลลุมพลีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยมีนายเฟซอล พลีบัตร นายกอบต.ลุมพลี นายบดินทร์ พลีบัตร รองนายกฯ นายเกษม พลีรักษ์ จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือกปลัดอบต.ลุมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่อบต.ร่วมลงพื้นที่ด้วยในครั้งนี้