นายกำพล พลีบัตร ส.อบจ.เขต 5 อำเภอพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่มอบสุขาเคลื่อนที่ภายใต้การสนับสนุนจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา

|

นายกำพล พลีบัตร ส.อบจ.เขต 5 อำเภอพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่มอบสุขาเคลื่อนที่ภายใต้การสนับสนุนจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ให้กับ อบต.ลุมพลี และพี่น้องประชาชนตำบลลุมพลี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย