นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมมอบถุงยังชีพ ณ มัสยิดนูรุ้ยะมาล

|
นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา นายเฟซอล พลีบัตร นายกอบต.ลุมพลี นายบดินทร์ พลีบัตร รองนายกอบต.ลุมพลี นายเกษม พลีรักษ์ รองนายก อบต.ลุมพลี นายสุทัศน์ มิทยัพ กำนันตำบลลุมพลี จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดอบต.ลุมพลี พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาอบต.ลุมพลี หมู่ที่1 2 3 4 5 6 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 6 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 – 6 พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบถุงยังชีพ ณ มัสยิดนูรุ้ยะมาล ให้พี่น้องชาวตำบลลุมพลี หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
❣️❣️ในนามของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ขอขอบคุณผู้มีจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยลำเลียงถุงยังชีพในครั้งนี้ค่ะ ❣️❣️