ประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 (2 ต.ค. 2558)

|