ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี

|

เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดแผ่นประกาศและติดตั้งแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี