ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี

|

เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี