ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างราวกันตกเลียบคลองขวด หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 3 ตำบลลุมพลี

|