ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

|

เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566