ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนดสัญญาณเตือนที่ควรไปโรงพยาบาล และการฝากครรถ์ภายใน 12 สัปดาห์ เมื่อรู้ว่าตั้งครรถ์

|