พิธีปิดโครงการการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E

|

นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E พร้อมด้วย นายกำพล พลีบัตร สมาชิก อบจ.เขต5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนผู้กำกับสภ.พระนครศรีอยุธยา รองผอ.โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สมาชิก อบต.ลุมพลี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น ป.6/1 และชั้น ป.6/2 จำนวน 54 ราย ที่จบหลักสูตรโครงการดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ รู้จักวิธีการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด ตลอดจนลดความรุนแรงในวัยรุ่น