มูลนิธิเวชดุสิตฯ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ

|

ด้วยมูลนิธิเวชดุสิตฯ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ นำโดย นายแพทย์ไพศาล เลิศฤดีพร พร้อมทั้งคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลลุมพลี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนตำบลลุมพลี

โดยมีบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป และจ่ายยาให้ตามอาการ ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนตำบลลุมพลี หมู่ที่ ๑,๓, ๔ และหมู่ที่ ๖ ณ อาคารเอนกประสงค์ลุมพลีชนูปถัมภ์

โดยมี นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี พร้อมทั้ง นายบดินทร์ พลีบัตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นางปราณี มังกะลัง เลขานุการฯ คณะสมาชิกสภาตำบลลุมพลี จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้