ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566

|
วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 ณ บริเวรณทางหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุมพลี
นำโดย นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นายบดินทร์ พลีบัตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นายเกษม พลีรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นางปราณี มังกะลัง เลขานุการนากยองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี พร้อมด้วย จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนตำบลลุมพลี