ร่วมทำความสะอาดถนนสายหลัก ลุมพลี – เพนียด

|

            เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี พร้อมทั้ง นายเกษม พลีรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นางปราณี มังกะลัง เลขานุการฯ จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี สมาชิกสภาตำบลลุมพลี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลลุมพลีผู้ที่มีจิตอาสา พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดถนนสายหลัก ลุมพลี – เพนียด เพื่อเป็นการบรรเทาการเกิดฝุ่นละอองจากการถมดินช่วงน้ำท่วม

 

❤️❤️ ในนามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ขอขอบคุณประชาชนผู้มีจิตอาสาทุกท่าน❤️❤️