ร่วมแรงร่วมมือกัน ช่วยกรอกกระสอบทราย เพื่อกู้ถนนสายหลักตำบลลุมพลี ณ หมู่ที่ 1 ถนนสายลุมพลี-เพนียด

|

นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลลุมพลี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประชาชนตำบลลุมพลีผู้มีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมมือกัน ช่วยกรอกกระสอบทราย เพื่อกู้ถนนสายหลักตำบลลุมพลี ณ หมู่ที่ 1 ถนนสายลุมพลี-เพนียด เพื่อสามารถให้ยานพาหนะสัญจรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น