ลงพื้นที่ทำความสะอาดจุดที่ตั้งเต็นท์อพยพสัตว์เลี้ยง(ช่วงสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม)

|

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี มอบหมายให้ นายวินัย ไกรทัต เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ทำความสะอาดจุดที่ตั้งเต็นท์อพยพสัตว์เลี้ยง(ช่วงสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม) ร่วมกับประชาชนตำบลลุมพลี ณ บริเวณถนนข้างพระราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช