ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้านในพื้นที่ตำบลลุมพลี

|

นายเฟซอล พลีบัตร นายก อบต.ลุมพลี พร้อมด้วย นายเกษม พลีรักษ์ รองนายก อบต.ลุมพลี จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัด อบต.ลุมพลี คณะสมาชิกสภา อบต.ลุมพลี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลลุมพลี และพนักงาน อบต.ลุมพลี ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้านในพื้นที่ตำบลลุมพลี