“ลงสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม”

|

นายเฟซอล พลีบัตร นายกอบต.ลุมพลี นายเกษม พลีรักษ์ รองนายกอบต.ลุมพลี นายบดินทร์ พลีบัตร รองนายกอบต.ลุมพลี และจ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดอบต.ลุมพลี พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่หมู่ที่1 – หมู่ที่6