สำนักปลัดร่วมมือกับกองช่างดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด

|
นายเฟซอล พลีบัตร นายกอบต.ลุมพลี มอบหมายให้ นายเกษม พลีรักษ์ รองนายกอบต.ลุมพลี
พร้อมด้วย นายมนตรี เวชวิเชียร ประธานสภาฯ (ส.อบต.หมู่ที่4)นางมานิต ขันธวิธิ เลขานุการสภาฯ(ส.อบต.หมู่ที่6) นายวินัย ไกรทัต เจ้าพนักงานป้องกันฯ นำเจ้าหน้าที่ ดำเนินซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่6 ตำบลลุมพลี