อบจ.พระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

|

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.

นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นายบดินทร์ พลีบัตร รองนายก อบต.ลุมพลี นายเกษม พลีรักษ์ รองนายก อบต.ลุมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกำพล พลีบัตร ส.อบจ.อำเภอพระนครศรีอยุธยา เขต5 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในเขตพื้นที่ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ โดยได้มอบข้าวสาร 15 กิโลกรัม และน้ำดื่มจำนวน 1 แพ็ค(12ขวด) ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในตำบลลุมพลี