อบต.ลุมพลี นำสุขาเคลื่อนที่มาไว้ให้บริการ บรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลลุมพลี

|

นายเฟซอล พลีบัตร นายก อบต.ลุมพลี และคณะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนตำบลลุมพลีที่ประสบอุทกภัย โดยมอบหมายให้สมาชิก อบต.ลุมพลี ปลัดอบต.ลุมพลี และพนักงาน อบต.ลุมพลี นำสุขาเคลื่อนที่มาไว้ให้บริการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลลุมพลี