เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.ลุมพลี ลงพื้นที่เตรียมการจัดตั้งเต๊นท์อพยพสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ปลอดภัย เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย

|

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นำโดย นายเฟซอล พลีบัตร นายก อบต.ลุมพลี พร้อมด้วย นายเกษม พลีรักษ์ รองนายก อบต.ลุมพลี สมาชิก อบต. ลุมพลี ปศุสัตว์ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.ลุมพลี ลงพื้นที่เตรียมการจัดตั้งเต๊นท์อพยพสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ปลอดภัย เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย ณ บริเวณถนนข้างพระราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช

ความรู้สึกทั้งหมด