เนื่องด้วยฝนตกลมแรง จึงทำให้เกิดต้นไม้หักกีดขวางถนน หมู่ที่1

|

นายเกษม พลีรักษ์ รองนายกอบต.ลุมพลี ลงพื้นที่หมู่ที่1 พร้อมด้วย นายมนตรี เวชวิเชียร ประธานสภาฯ (ส.อบต.หมู่ที่4)ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ประชาชน นายวินัย ไกรทัต เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นำเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตัดต้นไม้ที่หักทับสายไฟฟ้า 3 แห่ง และต้นไม้ที่ล้มกีดขวางถนน ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว