ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี

|

จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 👧🏻👦🏻

📌ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 – 10 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี